NROF
 

Støtt våre soldater

Kampanjen "Støtt våre soldater" ble startet i 2010 av de frivillige forsvarsrelaterte organisasjonene samt arbeidstagerorganisasjonene tilknyttet Forsvaret.

Kampanjen ønsker å bidra til at alle soldater får sin velfortjente heder, enten det er et klapp på skulderen ved hjemkomst eller om det er en medalje for en særskilt bragd. Forsvaret er blitt mindre, er til stede på færre plasser her hjemme, og modernisering og ny innretting har ført til at det stadig blir færre som har et nært forhold til våre soldater. Det er viktig at våre soldater føler at de har hele befolkningen i ryggen – og det skal denne kampanjen bidra til. 

Norske soldater og deres innsats fortjener synlig støtte i befolkningen.

Gå inn på kampanjens hjemmeside for mer informasjon: www.støttvåresoldater.no 
 
 
Skriv ut