NROF
 

Utgivelsesplan Pro Patria for 2019
 Utgave  Materiellfrist I postkassen til leser
 1 Uke 4 Uke 8
 2 Uke 13  Uke 17
 3 Uke 21 Uke 26
 4 Uke 33 Uke 42
 5  Uke 46 Uke 50Format 210x275
Papir, materi​e 80 gr G-Print
Papir, omslag150 gr Gloss
Omfang64 sider + omslag
Opplagca. 7000
FerdiggjøringLimfres
TransportLeveres løst på pall for adressering, plasting etc.
AnnonselisteMå være hos Merkur Grafisk AS ved materiellfrist
AnnonsemateriellHos Merkur Grafisk AS ved materiellfrist
E-postadressewenche@merkurgrafisk.no
  
Annonseformater 
Helside179 mm bredde x 231 mm høyde
Helside utfallende210 mm x 275 mm høyde
1/2 side stående 87 mm x 231 mm 
1/2 side liggende179 mm x 113 mm 
1/4 side stående87 mm x 113 mm 
1/4 side liggende179 mm x 56 mm 


 
 
 
Skriv ut