NROF
 

Medlemsbladet Pro Patria

Nå har du mulighet til å lese det siste nummeret av Pro Patria elektronisk (tilpasset til både nettbrett og smarttelefon) 

Klikk på forsidebildet til høyre og les PP nr. 5 - 2018 -->  

Pro Patria er et upolitisk militærfaglig tidsskrift som ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold skal være en aktiv bidragsyter i den forsvars- og sikkerhetspolitiske debatten. Pro Patria skal stimulere til økt kunnskap og engasjement innenfor tidsskriftets fagområde.

Som medlemsblad for NROF har vi også reportasjer og artikler fra aktiviteter som arrangeres i våre 57 lokale avdelinger landet rundt, i tillegg til aktiviteter arrangert fra sentralt hold.  
 

Pro Patria blir distribuert til alle medlemmer av NROF, samt representanter på Stortinget og i Forsvaret, ansatte i statsforvaltningen og det blir solgt gjennom Narvesen. Bladet utgis i ca 7500 eksemplarer fem ganger i året. Det redigeres etter "Vær Varsom"-plakaten".

 
 
Skriv ut