NROF
 

Eksterne linker

Offisielle forsvarsrelaterte linker:
Forsvaret www.forsvaret.no  
Forsvarsdepartementet - FD  www.fd.dep.no  
Heimevernet egne siderwww.hv.forsvaret.no
I tjeneste for Norgewww.itjenestefornorge.no 
NATO  www.nato.int  
SHAPE, NATOs operative hovedkvarter  www.nato.int/shape  
NorDel - den faste norske delegasjonen til NATO                                                                         www.norway-nato.org/             
NORDEFCO - Nordic Defence Cooperation www.nordefco.org 
  
Frivillige forsvarsorganisasjoner: 
Folk og Forsvar  www.folkogforsvar.no  
NVIO www.nvio.no
Norges Forvarsforening  www.forsvarsforening.no
Norges Lotteforbund www.lottene.no 
Kvinners Frivillige Beredskap - KFB  www.kfb.no
Oslo Militære Samfund  www.oslomilsamfund.no 
Sjømilitære Samfund www.sms1835.no 
  
Militære fagforeninger: 
Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening - KOL www.kol.no 
Befalets Fellesorganisasjon - BFO  www.bfo.no 
Norges Offisersforbund - NOF www.nof.no 
Personellforbundet     www.pefo.no 
  
Reserveoffiserersforeninger i utlandet  
CIOR - Reserveoffisersforbundet tilknyttet NATO og PfP-land www.cior.net 
HPRD - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark www.hprd.dk 
SVEROF - Sverige www.sverof.org
ROSIS - Reservofficerssällskapet i Svealand (Sverige) www.rosis.org 
Tyskland - VDRBW www.reservistenverband.de
USA - ROA www.roa.org
Finland - Reserveiläinen www.reservilainen.fi
Storbritannia - UKRFAwww.ukrfa.org
Østerrike - OEOGwww.oeog.at
Nederlandwww.kvnro.nl 
  
Skikk og bruk - kjekt å kjenne til 
Forsvarets skikk og bruk veiledningLes den her
Gardistforbundets skikk og bruk for bruken av det norske flaggLes den her 

 
 
Skriv ut