NROF
 

NROFs SKYTEREGLEMENT

NROF har samlet sine reglementer for skyting i et hefte:

NROF gjennomfører skytekurs for å godkjenne sine skyttere på de ulike nivåer. Kursheftene er under bearbeidelse og oppdatering for å tilpasses det nye skytereglementet. Heftene er derfor ikke tilgjengelige for nedlasting før de blir oppdatert.


BUDSKAPSPLATTFORM - VÅPEN

NROF har en egen budskapsplattform for Forbundets aktivitet med våpen.NROFs "Budskapsplattform – Våpen" kan du lese her. 

Målgruppen er i utgangspunktet alle ledere i NROFs lokale avdelinger, men også medlemmer  


SKYTEAKTIVITET I NROF
I kolonnen til venstre finner du informasjon om skyting i NROF.
Følg med på nye artikler og hold deg informert.

Vårkonkurranser
NROF tilbyr skytterne landsdelskonkurranser/vårkonkurranser. Gå inn på aktivitetskalenderen for å finne konkurranser og arrangører. 

Arrangementene blir gjennomført tentativt siste lørdag i april. Lokal variasjon kan forekomme, se derfor aktivitetslista for detaljer. Etter endt skyting finner du resultatene ved å klikke deg inn på linkene i margen til venstre.

Mesterskap
NROF gjennomfører 3 mesterskap.
NROF mesterskapet i skyting for nivå 2
NROF mesterskapet for nivå 3
NROF mesterskapet i miniatyrskyting 


Lokalt styrte aktiviteter
Lokalavdelingene i NROF arrangerer jevnlige skytinger. Du kan bruke linken under for tilgang til terminlista.
Oversikt over skyteaktiviteter (klikk her). Merk at du må logge deg inn!

Aktivitetsregistrering
For alle skyttere og ledere som skal administrere skyting er det greit å ha tilgang til en enkel beskrivelse av bruken av NROFs datasystem. Bruken av systemet er forklart i 2 brukermanualer ute i kolonnen til venstre, markert med understreket tekst. Vel møtt og god skyting!    

 

Regler og rekker fra Forsvaret:

 
 
Skriv ut