NROF
 

Reiseregning


Virksomheten i NROF krever en viss reisevirksomhet. Forbundet dekker disse utgiftene i henhold til visse kriterier som er beskrevet i "NROFs Reiseregulativ".
De til enhver tid gjeldende prinsipper for statens tjenestemenn i ”Regulativ for reiser innenlands for statens regning” legges til grunn for dekking av reiseutgifter i NROF. Virksomheten i NROF finansieres av innsamlede midler og medlemmenes kontingent. Dette tilsier en særlig nøkternhet. NROF benytter derfor egne satser for ulike utlegg og tillegg, og tilpasset handhevelse slik det fremkommer nedenfor.

Forbundsstyret vedtok 12.desember 2015 en justering av reiseregulativet. Regulativet gjøres gjeldende fra samme tid. Vi ber deg lese gjennom
"NROFs Reiseregulativ"
før du fyller ut skjemaet.

"NROFs Reiseregulativ" kan du lese her.

"NROFs reiseregningsskjema" laster du ned her.
 
 
Skriv ut