NROF
 

NROFs håndbok


”Håndbok for NROF” er det sentrale oppslagsverket for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre


Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse for Forbundets virksomhet, og å bidra til å forenkle driften av avdelinger og sentrale ledd. Lurer du på noe om NROF, er det naturlige stedet å lete nettopp i Håndboken.

I tillegg til å beskrive NROFs organisasjon og virksomhet, inneholder boken viktige vedtekter, direktiver, retningslinjer og generell informasjon.

Håndboken er et «levende dokument». Etter hvert som avdelinger eller andre oppdager ting som bør endres, eller ser behov for mer informasjon, vil Forbundet gjerne ha tilbakemelding via Sekretariatet. Mindre endringer føres som pennerettelser, men ved større forandringer vil det trykkes nye bøker.

En oppdatert versjon vil alltid være tilgjengelig på disse sidene og det er nå tilgjengelig en ny, revidert versjon pr. 28. januar 2017. Håndboken vil bli distribuert i flere eksemplarer til alle lokalavdelinger.

KLIKK HER FOR NROFs HÅNDBOK - signert 28.januar 2017
 
 
Skriv ut