NROF
 

Avtalen mellom Vernepliktsverket og NROF

NROF har en egen avtale med Vernepliktsverket hvor NROF skal bistå og støtte VPVs arbeid med å rekruttere etterspurt kompetanse til totalforsvaret (Forsvaret og Sivilforsvaret). 

Partene skal gjennom sitt samarbeid spille hverandre bedre på respektive områder. Hovedhensikten med avtalen er å tilrettelegge forholdene slik at NROFs medlemmer kan tilbys som ressurs for totalforsvaret.

Les hele avtalen her.

 
 
Skriv ut