NROF
 

Avtalen mellom NROF og Forsvaret

Forsvaret har underskrevet en revidert avtale med NROF, som skal sikre reserveoffiserene den støtten de trenger fra Forsvaret for å holde seg aktive og oppdaterte. Avtalen innebærer blant annet at NROF-medlemmer som deltar i skyting, feltsport eller andre militære aktiviteter kan få låne uniform, våpen og utrustning.

Avtalen kan lastes ned her
.

- gjeldende fra 1. oktober 2015, med senere pennerettelser.


Medlemsgrupper i NROF kan, i følge avtale av 1. oktober 2015 mellom NROF og Forsvaret, få utlånt våpen og uniform.

Det er laget et eget søknadsskjema som må fylles ut for å få låne våpen eller uniform. For å regulere søknadene er det laget en egen instruks for søknadsprosessen. Det er viktig at både søker og avdelingen setter seg inn i instruksen før man skriver og sender inn en søknad.

Instruksen finner du her.

Søknadsskjema finner du her.

 
 
Skriv ut