NROF
 

Nordisk samarbeid

NROF har et godt samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner. Forbundene samles til møter to ganger i året. Ett vintermøte i januar/februar og ett sommermøte i juni. Samtidig med sommermøtet gjennomføres som regel en nordisk feltidrettskonkurranse for lag.

"Nordisk Forum for Militærmedicin" ble opprettet i 2018 og er et samarbeidsforum for helsearbeidere fra de nordiske reserveoffisererforeningene. Målsettingen er utveksling av militærmedisinsk kunnskap og kompetanse landene imellom, med spesielt vekt på kuldemedisin. Forumet skal møtes under CIOMR-konferansene, i samarbeid med Nordisk Presidium og ellers ha jevnlig kontakt.

* I Finland finnes organisasjonen 
Finlands Reservofficersförbund, FROF.

Informasjon om FROF finner du på: www.rul.fi
* I Sverige finnes organisasjonen
 SVEROF.

Informasjon om SVEROF finner du på: www.sverof.se


* I Danmark finnes organisasjonen Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark, HPRD. 

Informasjon om HPRD finner du på: www.hprd.dk 
 
Skriv ut