NROF
 

Internasjonalt samarbeid

Fakta om CIOR og CIOMR

CIOR, Confederation Interalliee des Officiers de Reserve 

CIOMR, Confederation Interalliee des Officiers Medicin de Reserve

Organisering
CIOR ble grunnlagt i 1948 av NATO-landene Frankrike, Belgia og Nederland og består i dag av 36 medlemslands reserveoffisersforeninger og representerer dermed interessene til over 1,3 millioner reserveoffiserer i nasjoner både i og utenfor NATO.

CIOR består av følgende fagrelaterte komiteer (møtes fire ganger i året):
• CIMIC (Civil Military Co-orporation)
• DefSec ( Defence Attitude and Security Issues)
• LEGAL ( Legal affairs)
• PfP & O ( Partnership for Peace and Outreach)
• MILCOMP (Military Competitions)
• CLA (CIOR Language Academy)
• YROW (Young Reserve Officers Workshop)

CIOMR ble grunnlagt i 1947 og er en organisasjon for helsearbeidere som er reserveoffiserer i NATO og PfP-land. CIOMR er rådgivere til COMEDS (Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO - samlingen av NATOs sanitetssjefer), men ikke formelt del av NATO. CIOMR er uavhengig av CIOR, men har kongressen på samme sted, og har noen fellesaktiviteter. Kongressene er delt i et vertslandsprogram, som beskriver aktuelle militærmedisinske kapasiteter og konsepter, en militærmedisinsk workshop og et medisinsk vitenskapelig program, i tillegg til de formelle faste punktene. Norge har hatt en aktiv rolle i organiseringen og kongressene.

Målsetning
• Fremme forståelsen for sikkerhets- og forsvarsspørsmål i NATO-landene. Dette gjøres blant annet ved bruk av reserveoffiserer i totalforsvarsoppgaver, samt utnyttelse av reserveoffiserers sivile og militære ferdigheter.
• Være bindeleddet mellom reserveoffiserene og myndighetene i de respektive land og mot NATO kommandoene for å utvide gjensidig forståelse og kunnskap.
• Bidra til internasjonal utveksling og gjensidig informasjon om reserveoffiserer. I tillegg til å bidra til organisering, administrasjon og trening av reservestyrker i NATO-land, samt å bedre deres motivasjon, evner interoperabilitet og gjensidig tillit gjennom felles og utvekslende treningsprogrammer.

For mer informasjon, se www.cior.net og www.ciomr.org  

NROF og CIOR / CIOMR
NROF kom med i dette interallierte samarbeidet i perioden 1966/67.    
 
 
Skriv ut