NROF
 

Endrede uttakskriterier for deltagelse i internasjonale konkurranser

NROFs skyteutvalg har valgt å justere på uttakskriteriene for internasjonal deltagelse fra og med 2013. 

Den nye justeringen lyder som følger: 
Kun resultater i geværklasse 1 i kombinasjon med klasse Tjenestepistol (herunder også P80) teller for uttak. 

Bakgrunnen er at man ikke ønsker at utstyret i for stor grad skal være en påvirkende faktor for uttaket, men at det er skytterens ferdigheter som skiller ved uttaket.

Dette utelukker ikke skytterne fra å skyte i andre geværklasser eller med andre håndvåpen. Vinneren av Vårkonkurransene vil fortsatt være skytteren med det beste resultatet fra geværklasse 1 og valgfritt håndvåpen. 

Det som er viktig å merke seg er at de som ønsker å kvalifisere seg til internasjonal deltakelse må stille med P80 (Forsvarets tjenestepistol) eller annen pistol som fyller kravene for klasse Tjenestepistol i kombinasjon med geværklasse 1.


Denne endringen i uttaksreglene for internasjonal deltakelse endrer ikke mesterskapsprogrammet og vil ikke påvirke eksisterende mesterskapsprogram i NROF. Vær derfor oppmerksom på at dette ikke åpner for å skyte med flere pistoler i kombinasjon med flere rifler. Det vil stadig kun være én gjennomføring med pistol og dette ene resultatet kan kombineres med ulike resultater fra ulike rifleklasser.


 
 
Skriv ut