NROF
 

Plassering av våpenskap

Sekretariatet har fått noen henvendelser angående plassering av våpenskap. NROF har vært i kontakt med politiet, som igjen har tatt opp temaet med POD. Avklaringen er som følger:

  1. Våpenskapet skal være plassert slik at våpeneier har eksklusiv tilgang til våpenskapet. Dette betyr at våpenskap ikke kan plasseres i bod, der det er tilgang for andre enn huseier i området utenfor bod-døren. Det har ingen betydning om boden er låst, om den er plassert med dør som vender ut i fri luft eller om boden er plassert inne i et boligkompleks. Det er heller ikke av betydning om det bare er beboerne i boligkomplekset som har tilgang til bod-området inne i bygningen.
  2. Man kan ikke plassere våpenskap i fellesgarasjeanlegg, selv om hver garasje er separat adskilt fra de andre med tette vegger og med egen lås.
  3. Man kan ikke plassere våpenskap i garasje eller annen separat bygning på egen eiendom. Dette selv om man bor i mindre sentrale strøk.
  4. Man kan plassere våpenskap i garasje dersom garasjen er en del av bolighuset (integrert del av), men kun dersom man har en egen separat dør fra garasjen og direkte inn i huset.

Dette betyr i praksis at alle må ha våpenoppbevaringen inne i beboelig del av hus/leilighet. Dette selv om plassen kan være liten for slik oppbevaring hos mange.

Det man kan gjøre er å følge våpenforskriften som sier at det er nok å fjerne en vital del av våpenet og så låse inn dette i FG godkjent skap. Det betyr at man ikke behøver våpenskap, men kan klare seg med et mindre verdiskap.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med:
Ståle Sandholt 22 47 82 49

 
 
Skriv ut