NROF
 

En innertier

Laget «NROF avd. Rogaland» vant sammenlagt NROFs patruljeløp 2015. De kom på 2. plass i fjor og kunne altså i år ta med seg seieren til Rogaland.De 13 lagene skulle gjennom en løype på drøye 28 km i krevende terreng på Ringerike og det var 29 poster i alt. Starten gikk kl. 0300 natt til lørdag og med fem minutters mellomrom var alle lagene i gang god tid før solen sto opp. Ulike mestrings-, ledelses- og samarbeidsoppgaver skulle løses; alt fra fysisk krevende oppgaver til kunnskapsoppgaver og ulike ferdighetsoppgaver. I år hadde vi godt besøk fra utlandet; to lag fra Storbritannia, ett lag fra US Marines kom fra Romania hvor de er stasjonert i det daglige og hele fire lag kom over Atlanterhavet fra Canada.

En av lagførerne på et av lagene, som har deltatt gjennom mange år, karakteriserte utvalget og utfordringene på postene som «en innertier». 

Vi gratulerer NROF avd. Ringerike med vel gjennomført oppdrag. Vi er glade for å ha vunnet enda mer erfaring og ser frem til å utvikle konkurransen til å bli bedre i årene som kommer.

Resultatlisten ser slik ut:

1. plass "NROF avd. Rogaland
2. plass"Gunnerside"
3. plass"Derby Emeritus"
4. plass "31 CBG Canada"
5. plass"1R22R Canada"
6. plass"Way Behind"
7. plass"35 CBG Canada"
8. plass"2R22R Canada"
9. plass"Fossumstrøget" 
10. plass"Team 2 UK"
11. plass"Spartan 1US"
12. plass"Team 1 UK"
13. plass"Grey Nuts"

Her er noen stemningsbilder fra konkurransen:

 
Ute på flystripa på Eggemoen står fire helfigurer. Dagslyset begynner så smått å komme og lagene skal beregne avstanden ut til hver helfigur. Tidskravet er fem minutter for fullt poengskår.


1,5 tonn med Volvo skal dras 100 meter. Tidskrav to minutter.30 spørsmål, med ulik vanskelighetsgrad, skal besvares av laget innen ti minutter. Hva veier en Leopard 2 MTB stridsvogn? Hva handler FN-resolusjonen 1325 om? Hvor lenge varte beleiringen av Leningrad under WWII? Nevn ulike måter å orientere på UTEN bruk av moderne hjelpemidler? Hvor mange medlemsland er det pt i NATO? Her er vinnerlaget "NROF avd. Rogaland" i gang med spørsmålene.


Post 1 og post 13 var pistolskyting; først i mørket, deretter i dagslys. Her er et av de canadiske lagene i gang.Post 12 var AG3-skyting. Ti mål skal treffes og må ha minst to treff i seg for å bli godkjent. Det er selv opp til laget hvordan de legger opp skytingen. Har de funnet alle skivene? Laget «NROF avd. Rogaland» gjør en god innsats på posten.Hønefoss Bueskyttersklubb stilte positivt opp og hadde ansvaret for post 15; pil og bue-skyting.Overfiring over vann var den posten hvor deltagerne hadde muligheten til å bli skikkelig våte. Ingen måtte i elven og alle kom seg vel over. De canadiske lagene imponerte med hurtighet på overfiringen.Laget "Grey Nuts" gjennomfører med stil. Eldste i laget er 81 år og yngste er 73. Dette viser at "alle kan delta"!På post 20 valgte flere av lagene en lengre pustepause. Ved flotte Søndre Vælsvann tok også det ene britiske laget en velfortjent «cup of tea» før de gikk ut på en lengre og tøff orienteringsrunde med til sammen fem kontrollpunkter underveis.


Laget "Derby Emeritus" er klare for å ta fatt på en tøff runde med orientering.


Et puslespill skulle settes sammen innen to minutter. Lagene har nå vært ute i mange timer og det var ikke alle som klarte puslingen innen tidskravet.


HV-ungdommen fra HV-03 stilte som hjelpemannskap på flere av postene. Her er en av dem godt kamuflert. Blir han sett av lagene som kommer forbi?

På observasjonsposten skal laget gå forbi en teltleir (bemannet med HV-ungdom), observere det de ser og så kommer spørsmålene til slutt. Hvor mange hjelmer klarte de å observere?

Alle bildene er tatt av Camilla Briså, NROF.

 
 
Skriv ut