NROF
 
NROF gjennomfører hvert år flere sentrale og lokale kurs.

For 2017 er så langt følgende sentrale kurs planlagt:
  • Overlevelse Barmark, 2 stk
  • Psyopskurs, primo oktober
  • Militærmaktseminar i samarbeid med Forsvarets høgskole, ultimo november
  • Skyteinstruktørkurs, ENO

Informasjon vil komme så snart kursene er klare.

Se også aktivitetskalenderen for informasjon.

For lokale kurs henviser vi til NROF avdelingenes egne sider, med terminlister og annonser. Ta også gjerne kontakt med din NROF-avdeling for å få informasjon.
 
 
Skriv ut