NROF
 

Kontaktpersoner i idretten

Medlemmer i NROFs Idrettsutvalg, IU, samt oppmenn for idrettsgrenene:

Leder IU
Viggo Hanssen
Tlf: 905 19 559 (mob)
hanssenviggo@gmail.com 
Mangekamp og Feltidrett
Egil Gullikseneggul@statoil.com
Mob: 41402169
Patruljeløpet
Ståle Sandholt
Tlf. 22 47 82 49 / 91367716
stale.sandholt@nrof.no
Skyting
Halvor Ajer
Tlf: 63807366 (a), 91813387 (m)
halvor.ajer@ffi.no
NROF SekretariatetStåle Sandholt
Tlf: 22 47 82 49 (arb) 91367716 (mob)
stale.sandholt@nrof.no

 

 
 
Skriv ut