NROF
 

Nordisk Mesterskap i feltidrett 2013

Nordisk Mesterskap i feltidrett 2013 ble av praktiske og økonomiske forhold avholdt samtidig med CIORs mesterskap i mangekamp i Brno, Tsjekkia, 26.juli til 2.august.

Arrangementet foregikk rett utenfor Brno i garnisonsbyen Vyskov. Her lå alle fasiliteter til rette for idrettsutøverne. Den største utfordringen var sommervarmen. I den første halvdelen av uka var temperaturen oppe i 40 varmegrader, mens den resten av perioden lå jevnt på 30 grader eller litt over. Tilgangen på drikke ble tidvis en av de store utfordringene.

Ute i terrenget var det også store utfordringer med et kartverk som er noe annerledes enn de vi er vant med fra hjemme, samt en huritg voksende vegetasjon, som både gjør skogen stedvis ugjennomtrengelig og at kartene raskt ikke gir riktig inntrykk av stier og gamle veier.

Stemningen blant utøverne var allikevel svært god og alle de nordiske lagene jobber godt sammen og heier hverandre frem. Her er ingen skadefro, men alle ønsker heller å hjelpe hverandre slik at alle kan få vist frem sitt beste. Deretter kan man på et rettferdig grunnlag kåre vinnerne.

Årets beste lag kom fra Finnland, med Norge på en god andreplass og Danmark på tredje.
Beste nasjon, der de to beste lagene teller, ble også Finnland.

Bilder og navn på de premierte lagene følger nedenfor:


NROF gratulerer det finske vinnerlaget.


NROF gratulerer de norske sølvvinnerne Arne W Omsted, Aleksander S Kristoffersen og Morten Bergheim.


NROF gratulerer de danske bronsevinnerne.

LAGKONKURRANSEN

NROF gratulerer finnene som beste nasjon i lagøvelsen, hvor de to beste lagene teller.

NORDENPLAKETTEN

Samtidig med premieutdelingen ble også norden plaketten utdelt til den danske utøveren Steen Vittrup for lang og inspirerende innssats for det Nordiske idrettssamarbeidet. Her sammen med prisutdeler Jon Erling Tenvik, President i NROF.
 
 
Skriv ut