NROF
 

Norske mangekjempere i aktivitet

NROF deltar også i år på CIORs sommerkongress. I år går arrangementet i Tsjekkia.
Arrangementet består av en kongress del og en idrettskonkurranse. Norge deltar med et lag på 3 pluss en reserve i idrettskonkurransen og 5 personer fordelt på ulike komiteer på kongressen. 

Det norske idrettslaget i CIOR mangekamp gjør seg godt bemerket. På dag en av idrettskonkurransen ble laget nest best på skytingen. På dag 2 stod hinderbane, svømmehinderbane og førstehjelp på programmet.
Lenger ned i artikkelen finnes noen bilder fra idrettsutøvernes dag 2.

NROFs representant i LEGAL komiteen, Arne Krokeide, var torsdag med i panelet under Symposiumet. Han presenterte juridiske momenter og tanker rundt "Employer Support". Innlegget fikk gode tilbakemeldinger. Sammen med de øvrige paneldeltakernes innlegg og påfølgende debatter har NROF fått flere momenter å ta med hjem, for videre arbeid med "Employer Support" i Norge.

Fredag var flere nordmenn engasjerte på foredragslisten. Først ut var Roy Thorvaldsen, som jobber hos Supreme Allied Commander Transformation i NATO. Deretter var Jørgen Berggrav, Generalsekretær i NROF, foredragsholder om den norske reservens utfordringer og muligheter. Det norske laget klart til start.


Gå til start!


En hodeskade tas hånd om av norsk deltaker.


Lagarbeid må til for å redde en soldat med "skuddskade" i mageregionen.


Debatten går under symposiet. Salen går i vinkel og størstedelen av deltakerne er gjemt ute til høyre i bildet.


Generalsekretær Jørgen talte fredag til CIOR Council om den norske reservens utfordringer og muligheter. Hans engasjerte innlegg vekte alle tilstedeværende i rommet.
 
 
Skriv ut