NROF
 

Sentrale aktiviteter i NROF

Kurs, skyting og feltidrett er viktige aktiviteter for medlemmene i NROF. Alle medlemmer i NROF har anledning til å delta på kursene som arrangeres. Du får da anledning til å holde deg oppdatert og å holde vedlike militære ferdigheter. Gjennom kursene får du mulighet til å få en bedre og dypere forståelse av det nye Forsvaret.

​Kalenderen under viser alle våre aktiviteter arrangert fra sentralt hold gjennom året. Det er Idrettsutvalget (IU) som har overordnet ansvaret for våre sentralt styrte idrettsarrangementer.

De fleste aktivitetene arrangeres av NROF-avdelingene og er ikke synlig på denne oversikten. For å finne lokale arrangementer nær deg må du gå inn på sidene til den NROF-avdelingen som er nærmest deg. I kolonnen til venstre finner du linker til mer informasjon om feltidrett.

Sentrale aktiviteter i NROF 2019

Aktivitet ​

Dato 

Sted

Merknad

KURS

 

 

 

Militærmaktseminar

 

 Psyopskurs


Skyteinstruktørkurs

Overlevelse Barmark
Vinterkurs4.-11. mars

Ånn, Sverige

Påmelding avsluttet

SKYTING

 

 

 

Vårkonkurranse i skyting, Nord-Norge

27.aprilMidt-TromsInvitasjon kommer

Vårkonkurranse i skyting, Midt-Norge

ENOStjørdal & Inn-Trøndelag

Vårkonkurranse i skyting, Østlandet

ENO

Vårkonkurranse i skyting, Vest- og Sørlandet

ENO


NROF-mesterskapet

ENO


Mesterskap i nivå 3

ENO


Mesterskap i 22LR

ENO

VINTERIDRETT

 

 

 

Pistollangrenn

23.mars

Lygnasæter

Les mer her.

Ski og Skiskyttermerket

2. marsVollkoia, FurnesåsenNROF avdeling Hedemark inviterer til merkeprøver for ski- og skiskyttermerket. Start kl 1000. Påmelding og spørsmål til ansaehli@online.no

 Vinterkurs i Ånn - Sverige 3. til 10. mars Ånn KursgårdLes mer her.

FELTIDRETT OG MANGEKAMP

 

 

 

Nijmegenmarsjen - Vierdaagse

16.-19. juli

Nijmegen, Nederland

Informasjon kommer

NROFs Feltidrettsmesterskap

 

NROF Mangekamp

 

CIOR mangekampmesterskap

 

Nordisk Feltidrettsmesterskap

 

Sverige

PATRULJELØP

 

 

 

NROFs Patruljeløp


Haugesund

Feltdag for seniorer

 

ANDRE AKTIVITETER

 

 

 

Nordkalottreffet

 

Landsmøtet 2018

11.-2. mai

ENO

Informasjon kommer

Mil-NM i gevær

 


Mil-NM i pistol

Tentativt 3.mai

Frigården,

Stjørdal

Luftforsvaret har ikke avklart om dette skal arrangeres i 2019. NROF avdelingene Stjørdal og Innherred er klare og har gjort sine forberedelser, men vi må alle avvente Luftforsvarets avgjørelse.  


Ånn, Sverige
 
 
Skriv ut